МонголEnglish

Үйл ажиллагааны хүрээ

Манай компани нь  Барилга хот байгуулалтын яамны -3, Эрдэс баялаг эрчим хүчний яамны-1, Стандарт хэмжил зүйн газрын-1 тусгай зөвшөөрөлтэй


Эрчим хүч № 435/14

0.4 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ.

Барилга угсралт БУ19-489/16

2.2.2 Барилгын дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, холбоо дохиолол, интернэт сүлжэээ, гал унтраах болон галын аюулын дохиоллын системийн угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж,  барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт.

Зураг төсөл ЗТII-739/15

I.2.5 Дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, гадна салбар шугам сүлжээ, түүний холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл /10кВ хүртэл/ Дотор радио холбоо, галын болон дохиоллын систем, дохиолол, мэдээллийн байгууламжийн зураг төсөл, хамгаалалтын систем, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологи, компьютер хангамжийн дотоод сүлжээ, гадна салбар шугам сүлжээний зураг төсөл, Орон сууц, олон нийт үйлдвэрийн барилгын болон тоног төхөөрөмжийн хянах, хэмжих хэрэгсэл /КИП/ автоматикийн зураг төсөл.

Өргөх байгууламж  ӨБ12-174/14

Лифт, эскалаторын угсралтын ажил / засвар техник үйлчилгээ/

Стандарт хэмжилзүйн газар №245

Монгол улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн засварын цахилгаан эрчим хүчний тоолуур, гүйдлийн трансформаторыг суурилуулах.