top of page

ЗОРИЛГО:

Бид өнөөдрийн амжилт дээрээ тулгуурлан цахилгаан автоматик, холбоо дохиоллын ажил үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэж салбарынхаа бүтээн байгуулалтын эгнээнд тэргүүлэгч компани байхад оршино.

TZ ps.jpg

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ 2165/22

ТЗ-2.2 0.4-35кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын угсралт, засварын ажил, түүний туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ

ТЗ-6.1 Өндөр хүчдлийн хэмжилт, туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ

ТЗ-6.2 Реле хамгаалалт автоматикийн хэмжилт, туршил тохируулгын ажил үйлчилгээ. 

IMG_0423.JPG
IMG_0496.JPG
IMG_0492.JPG
bottom of page