top of page
1 (13).JPG

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГА

Мэргэжлийн боловсон хүчнээр бүрэн хангагдсан манай компани Инженер Техникийн Ажилтнууд монгол улсад шинэ техник технологийг нэвтрүүлэх талаар ихээхэн санаачлагатай ажиллаж байна. 2004 оноос эхлэн “Гексаэдр Клауд” ХХК тогтвортой үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд иргэний ба үйлдвэрлэлийн барилгын дотор ба гадна цахилгаан, автоматик, холбоо дохиоллын угсралт болон суурилуулалт, өндөр хүчдэлийн дэд станц, дизель станцын угсралт ба суурилуулалт зэрэг чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Одоогоор 15 инженер Мэргэжлийн 75 ажилтан, туслах ажилтан, захиргаа аж ахуйн ажилтнуудтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна. 

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭШИЛ

Зарлан мэдээллэх системийг зураг төсөлд төлөвлөх талаар тооцоо хийх

Тоног төхөөрөмжүүдийн холболт болон сонголт хийх

Цахилгаан хангамж ба Холбоо дохиол, Гал дохиоллын систем, Хөдөмлөр Аюулгүй байдал  Эрүүл Ахуй сургалт

Манай компани нь залуу боловсон хүчин болон мэргэжлийн ажилтнуудаар бүрэн хангагдсан бөгөөд Барилга, байгууламжийн цахилгаан хангамжийн системийн Зураг төслийн Зөвлөх инженер -1, Барилга байгууламжийн цахилгаан хангамжийн системийн угсралт, засварын ажлын Зөвлөх инженер - 1, Цахилгаан мэргэшсэн инженер - 5, Холбоо дохиололын мэргэшсэн - 1. бригад дарга болон туслах ажилтан, захиргаа аж ахуйн ажилтан-75 бүрэлдэхүүтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна.
Нийт ажилтны ХАБЭА болон цахилгаан, холбоо дохиолол, галын дохиоллын системийн сургалт тогтмол байнга хамрагддаг. 

Butets.jpg

Let's Get

Social

  • Facebook
  • YouTube
heregtei 3.jpg
bottom of page