top of page
1.jpg

АВТОМАТ

       Sassin брэнд нь дэлхийн улс орнууд болон тухайн  бүс нутгуудын бүхий л салбарын хэрэглэгчдэд хүний амь  нас эд, хөрөнгийн аюулгүй байдлыг хамгаалах, эрчим хүчний аюулгүй, алсын зайнаас хэмнэлттэй ашиглах, үйлдвэрлэл эрчим хүчний үр ашгийг байнга дээшлүүлэх Эрчим хүчний ухаалаг систем болох цахилгааны ухаалаг шийдлийг санал болгодог. Мөн тус брэнд нь ISO9001 / Чанарын Удирдлагын Систем/,ISO14001 /Байгаль орчны  удирдлагын систем/ олон улсын стандартын дагуу баталгаажсан.

3.jpg
bottom of page