top of page

ЗОРИЛГО:

Бид өнөөдрийн амжилт дээрээ тулгуурлан цахилгаан автоматик, холбоо дохиоллын ажил үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэж салбарынхаа бүтээн байгуулалтын эгнээнд тэргүүлэгч компани байхад оршино.

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН БУ19-716/21

1.jpg

БА-3.1 Цутгамал болон угсармал төмөр бетон арагт бүтээцэн болон иж бүрэн цутгамла бүтээцэн барилгын угсралт, өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил

БА-3.5 Цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээ, дэд станц, түүний тоног төхөөрөмж угсралт

БА-6.3 Барилгын байгууламжийн дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмжи, тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт

БА-6.4 Барилгын байгууламжийн дотор холбоо дохиолол, интернет сүлжээ, гал унтраах болон галын аюулын дохиоллын системийн угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт

БА-7.3 Барилга байгууламжийн дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт

БА-7.4 Барилга байгууламжийн дотор холбоо дохиолол, интернет сүлжээ, гал унтраах болон галын аюулын дохиоллын системийн угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт

IMG_0423.JPG
IMG_0496.JPG
IMG_0492.JPG
bottom of page